Integritetspolicy - Framtidsutveckling i Sverige AB

Framtidsutveckling i Sverige AB (på denna sida benämnt som Framtidsutveckling eller vi eller oss)
har lång erfarenhet av att lagra och hantera data samt information om våra användare/medlemmar
och kunder. Det är naturligtvis viktigt för oss att du känner förtroende för att dessa uppgifter
hanteras på ett tryggt och bra sätt.

Läs igenom denna integritetspolicy noggrant och om du har några frågor kan du mejla till oss på
Framtidsutveckling på [email protected]

Genom att använda Framtidsutvecklings digitala tjänster och/eller bli medlem/skapa användarkonto
anförtror du oss dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy. Vi har skapat denna integritetspolicy
för att berätta vilka uppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem, hur vi kommer att använda
dem samt hur du går tillväga för att ändra eller radera dina personuppgifter.

Framtidsutveckling tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för
avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom
Framtidsutveckling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning för hantering av personuppgifter.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter och du är hjärtligt välkommen att
maila oss på [email protected] om du har frågor, vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter eller
om du vill att vi glömmer dig och raderar dina personuppgifter från vårt register.

Tack för att du använder Framtidsutvecklings kanaler för att planera din framtida karriär!

Förklaring av centrala begrepp
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan
kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t ex. namn, adress,
kontaktuppgifter, e-postadress, IP-adresser, tävlingsbidrag, olika val och användarbeteende utgör
personuppgifter.
Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling,
registrering och lagring.
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen
och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i
enlighet med tillämplig lagstiftning.

Varför ber vi om dina personuppgifter?
Syftet med att du ger oss mer information om dig själv är att Framtidsutveckling vill ge dig som
användare största möjliga nytta och bästa upplevelse när du använder våra digitala tjänster.
Vi behöver dessutom dina uppgifter för att kunna tillhandahålla våra digitala tjänster på det sätt vi utlovar.

Du kan naturligtvis använda våra digitala tjänster utan att berätta för oss vem du är men om du t ex.
vill skapa ett användarkonto och ges möjlighet att få svar på frågor om vägledning, favoritmarkera
olika utbildningsanordnare eller utbildningar, få påminnelse om öppna hus eller annan fördjupad information om
utbildningar, yrken eller arbetsgivare så måste vi be dig om vissa personuppgifter. Vi kommer även att
skicka dig information i form av nyhetsbrev eller andra periodiska meddelanden som innehåller
information som anses relevant, utifrån de intressen du angivit i ditt användarkonto.
Vi kommer dock aldrig att be dig om mer uppgifter än det vi behöver för att kunna uppfylla vårt
åtagande emot dig.

Du kan dock alltid ange inom ditt användarkonto eller maila till oss på [email protected] om du vill
avbryta nyhetsbrevs-utskick eller andra notiser som vi skickar till dig.

Vilka uppgifter samlar vi in?
När du besöker/använder våra digitala tjänster så kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t ex.
namn, födelseår, adress, e-postadress, telefonnummer, information om din användning etc. Dessa
uppgifter lämnas i samband med att du skapar ett användarkonto eller använder våra digitala tjänster.
Det kan även förekomma att vi frågar dig om kompletterande information, efter att du skapat ett användar-
konto, men denna kompletterande information baseras då endast på din egen vilja att få utökad funktionalitet
eller mer information om utbildningsanordnare, utbildningar, arbetsgivare, yrken etc.
Vi ber dig endast om den mängd information som behövs för att vi skall kunna uppfylla vårt åtagande och
ge dig relevant och anpassad information om utbildningsanordnare, utbildningar, yrken och arbetsgivare
inom ditt intresseområde.

När det gäller tekniska data om de enheter du använder för att få tillgång till Framtidsutvecklings
digitala tjänster, däribland IP-adress, unikt enhets-ID, typ av webbläsare och cookieinformation etc.
så används informationen endast i analytiskt syfte och aldrig på individnivå. Informationen används
heller aldrig tillsammans med andra data och kan därför inte kopplas till en unik person.

Framtidsutveckling har placerat så kallade ”cookies”, även kallat ”Kakor” i flera av våra digitala
tjänster. Genom dessa cookies samlas uppgifter in om hur du använder den digitala tjänsten. Vi
använder exempelvis cookies för att du inte ska behöva logga in på nytt varje gång du besöker ditt
användarkonto. För mer information om denna typ av teknik, se nedan under avsnittet ”Cookies”*.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Om du väljer att bli medlem på någon av Framtidsutvecklings digitala tjänster så kommer vi endast
att be dig lämna minsta möjliga information för att du ska kunna skapa ett användarkonto och
därmed använda de medlemsfunktioner som den aktuella webbtjänsten erbjuder.

Oavsett vilken av våra digitala tjänster du väljer att använda så behöver du alltid bekräfta att de
uppgifter du lämnar till oss är riktiga och dessutom måste du godkänna att vi spar och hanterar dina
uppgifter enligt våra användarvillkor och integritetspolicy.

Det är ditt eget ansvar att lämna korrekta personuppgifter till oss och dessutom att du håller dessa
uppgifter uppdaterade så att vi kan uppfylla vårt åtagande enligt användarvillkoren.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
1. För att vi ska kunna tillhandahålla den/de individanpassade digitala tjänster vi erbjuder.
2. För att kunna kommunicera med dig.
3. För att administrera delning av ditt intresse gällande de utbildningsanordnare, utbildningar,
arbetsgivare, yrken med mera som du valt att följa eller önskar mer information om.
4. För utskick som görs via nyhetsbrev, mejl och sms, där du kan välja att avsluta fler utskick via en länk
som finns i varje utskick som görs.
5. För att kunna analysera och få mer kunskap om användandet av våra digitala tjänster och därmed
ges möjlighet att vidareutveckla och förbättra våra digitala tjänster och erbjudanden till dig och
andra användare.

Du har rätt att tillhandahålla information om vilka uppgifter vi sparat om dig, en gång per år. Du kan
inte begära uppgifter om någon annan person.

Personuppgifter om barn
Framtidsutvecklings digitala tjänster riktar sig inte till personer under 13 år och vi kommer därför inte
medvetet att inhämta personuppgifter om personer under 13 år.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
I huvudsak så kommer vi endast att utge delar av dina personuppgifter till den utbildningsanordnare,
arbetsgivare eller annan kontakt som du själv visat intresse för, genom att du angett detta inom ditt
användarkonto. Utöver detta så kommer vi generellt inte att utlämna dina personuppgifter till tredje part,
men om så skulle ske så genomförs utlämnandet i enlighet med denna integritetspolicy. Om denna
tredje part väljer att spara de uppgifter vi lämnar ut om dig så är det denna tredja parts ansvar att hantera
dina uppgifter enligt deras allmänna vilkor och sekretesspolicy. Framtidsutvecklings villkor och integritets-
policy gäller endast för de användare/medlemmar som finns registrerade i någon av Framtidsutvecklings
digitala tjänster.

Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller
andra myndigheter som du godkänt att vi får lämna sådan information till, eller som vi enligt lag
måste lämna ut information till.

Om Framtidsutveckling skulle sälja hela eller delar av verksamheten så kan vi komma att lämna dina
personuppgifter till en sådan köpare.
Vi kommer dock aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part, som enligt denna
integritetspolicy, inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Hur lagras dina personuppgifter?
Framtidsutveckling värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska
och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst,
ändring, spridning eller förstörelse.

Hur gör du för att ändra eller ta bort dina personuppgifter?
Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som reglerna tillåter enligt gällande
lagstiftning för hantering av personuppgifter eller så länge det behövs för att fullgöra
Framtidsutvecklings rättsliga skyldigheter enligt våra användarvillkor.

Som policy raderar vi alla personuppgifter 24 månader efter att du senast använt våra digitala
tjänster. Användande av våra tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett
aktivt klick i något av våra utskick via mejl eller sms.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst
begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter
rättade eller att Framtidsutveckling skall radera dina personuppgifter. Maila till [email protected] om
du vill att vi raderar dina personuppgifter.Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig
tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig person-
uppgiftslagstiftning.

*Cookies / Kakor
En cookie gör det möjligt att känna igen din dator och samla information om vilka sidor och
funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller
återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som
anses utgöra personuppgifter, som t ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men
inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla
webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen eller den digitala kanalen, ska fungera.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade
”session-cookies”, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på
webbplatsen, så kallade ”permanenta cookies”. Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt
efter en viss angiven tid.

Läs mer om Cookies hos Post och telestyrelsen:
http://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Övrigt
Om användarvillkoren för någon av de digitala tjänster som erbjuds via Framtidsutvecklings
webbsidor innehåller mer specifika bestämmelser om personuppgiftsbehandling, ska sådana
villkor/bestämmelser äga företräde framför denna integritetspolicy.

Ändring av denna integritetspolicy
Framtidsutveckling kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av
integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Framtidsutvecklings webbsidor.

Policyn är uppdaterad: 2018-05-03

Kontakta oss
Framtidsutveckling är ansvarig för hanteringen av dina personuppgifter enligt beskrivning ovan.

Vi är alltid angelägna om att ge dig bästa möjliga service så har du frågor eller funderingar kring hur
vi hanterar dina personuppgifter eller vill du att vi ändrar eller raderar dina personuppgifter så kan
du skicka ett mail till [email protected]

Framtidsutveckling i Sverige AB
Valhallavägen 124
114 41 Stockholm

E-post: [email protected]

Här hittar du våra användarvillkor för medlemskap på respektive webbtjänst:
GymnasieGuiden.se  -  Framtid.se  -  FrågaSYV.se