Vi skapar förutsättningar för väl grundade val av studier och framtida yrke.

Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, organisationer och myndigheter att kommunicera budskap om studie- och yrkesval gentemot framtidens medarbetare.

Om oss

Framtidsutveckling skapar förutsättningar för unga vuxna och yrkesverksamma att göra väl underbyggda karriärval, med kunskap om den framtida arbetsmarknadens kompetensbehov. Våra produkter är valda med omsorg och vi utvecklar konceptet kontinuerligt för att leva upp till målgruppens ökade krav.

VÅR VERKSAMHET KÄNNETECKNAS AV:

  • Långsiktiga kundrelationer och professionellt bemötande
  • Hög kunskapsnivå om branschen och dess aktörer.
  • Kompetensstyrd organisation
  • Lyhördhet
  • Produkter med hög kvalitet, väl anpassade till målgruppen
  • Vara den självklara vägledaren inför dina karriärval.

Framtidsutveckling ingår i AcadeMedia Edtech och AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag med ca. 18 000 medarbetare.

VÅRA KUNDER:

Vi har en mycket hög ambition när det gäller kundservice och förmåga att lyssna på och förstå kundens behov. I våra ögon är alla kunder lika viktiga för vår fortsatta utveckling och överlevnad. Oavsett om det är stora företag, myndigheter, skolkoncerner eller den lilla lokala skolan med ett fåtal elever så har de alla något viktigt att berätta för våra användare.

Våra kanaler Framtid.se, GymnasieGuiden.se, YHGuiden.se och FragaSYV.se besöks varje månad av hundratusentals människor mellan 13 – 60 år och det ställer höga krav på att leverera ett brett innehåll, med högsta kvalité, på alla nivåer.

Stort TACK till alla våra kunder som skapar förutsättningar för oss att hjälpa dagens och morgondagens medarbetare att göra väl underbyggda karriärval inför deras framtid!

Säkraste sättet att nå landets niondeklassare inför gymnasievalet!

Vår målsättning är att skapa bästa möjliga presentation av Er gymnasieskola/utbildningar gentemot landets årskurs 9-elever och deras föräldrar.

Katalogen

Sedan 1993 har GymnasieGuiden presenterat fakta, inspiration, reportage och information om hundratals gymnasieskolor och utbildningar i Sverige till landets gymnasieväljare. Katalogen skickas i mitten av oktober adresserad direkt hem till alla årskurs 9-elever, deras föräldrar samt till SYV på landets Högstadie- och Gymnasieskolor i ca. 120.000 exemplar.

GymnasieGuiden.se

Er gymnasieskola presenteras med text, bildspel, program, inriktningar, profiler, öppet hus, FaceBook- och Instagram koppling, filmspelare, webreportage m.m. Elever söker lätt fram intressanta skolor/utbildningar i vår pedagogiska sökmotor.

Läs GymnasieGuiden online här

 

Annonsera i GymnasieGuiden

Annonsering erbjuds som kombination av Katalog + Webbpresentation.

GymnasieGuiden – katalog och webbsida
Katalogen skickas varje höst, sedan 1993, adresserad direkt hem till landets 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor i totalt 125.000 exemplar. På detta sätt nås HELA målgruppen, med garanti!

GymnasieGuiden.se presenterar landets gymnasieskolor med komplett information och besökarna ges möjlighet att söka på specifika utbildningar och skolor för att hitta sin drömutbildning.

GymnasieGuiden är en mycket väletablerad, populär och pålitlig kommunikationskanal som innehåller allt man behöver veta inför gymnasievalet – två kanaler i samma paket!

KATALOG OCH INTERNET

RIKS – Hela Sverige
Helsida i katalog + webbdeltagande* i ett år         61 900 kr
Halvsida i katalog + webbdeltagande* i ett år       41 900 kr

REGIONAL – Mellersta, Södra, Västra eller Norra
Helsida i katalog + webbdeltagande* i ett år        41 900 kr
Halvsida i katalog + webbdeltagande* i ett år      31 900 kr

DISTRIBUTION
Spridning görs adresserad direkt hem till landets 15-åringar, deras föräldrar samt SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor i slutet av oktober (vecka 43) varje år.

ENDAST WEBBDELTAGANDE

Endast webbdeltagande* med visning i ett år      18 900 kr
Endast webbdeltagande* med månadsbetalning 1 990 kr/månad
Minst 3 månaders debitering per visningsperiod och termin, 1 mån. uppsägningstid därefter.

*Webbdeltagande på GymnasieGuiden.se innebär att er skola och utbildningar presenteras med:
• Beskrivande text och bilder
• Kontaktuppgifter/länkar/karta
• Program/inriktningar/profiler
• Länkning till er webbsida från varje program/inriktning
• Öppna hus och mässmonter
• Dolda sökord
• Facebook- och Instagram-koppling
• Visning av film (på YouTube)
• Webbreportage som hamnar på startsidan (skapas själv)
• Egen inloggning för att kunna justera själv
• 100% service från oss!
Deltagande gäller i ett år, mellan oktober-september.

Annonsutformning i katalogen enligt vår standardmall ingår i priset.

Folder med priser till höger i bild.

Alla priser anges exklusive moms.

GymnasieGuiden på Facebook

www.facebook.com/GymnasieGuiden

[custom-facebook-feed id=GymnasieGuiden num=5]

Bättre matchning mellan utbildning och framtida yrkesval.

Framtid.se är Sveriges största webbsida för att planera din karriär. Framtid.se beskriver 2.000 olika yrken inom 24 branscher. Siten vill ge dig en tydligare bild av alla möjligheter som finns på framtidens arbetsmarknad och vilka utbildningar som leder dit. Framtid.se´s katalog skickas direkt hem till landets åk. 9-elever, deras föräldrar samt till SYV inför gymnasievalet.

Framtid.se har ca. 5 miljoner besök och 33 miljoner sidvisningar varje år som görs av unga som står inför gymnasieval till äldre som redan är yrkesverksamma sedan flera år. Syftet är att koppla ett utbildningsval till kunskap om ett framtida yrkesval eller som inspiration för att växla yrkeskarriär. Många väljer idag utbildning med okunskap om vilket yrke som en viss utbildning leder till eller om det finns behov av en viss kompetensen på framtidens arbetsmarknad eller inte.

Framtid.se hjälper företag, utbildningsanordnare, organisationer och myndigheter att nå ut med budskap om vilka kompetenser som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad, därmed ges förutsättningar för bättre matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Läs Framtid online här.

Annonsera på Framtid.se

Framtid.se har utvecklas fantastiskt de senaste åren och vi har nu ca. 5 miljoner besök och 33 miljoner sidvisningar per år. Många av de ca. 2.000 yrken som vi presenterar på siten hamnar högst i Google´s organiska sökträfflista och det innebär naturligtvis unika fördelar för våra annonsörer.
Nedan presenterar vi några av de alternativ för annonsering vi erbjuder på Framtid.se.

PAKET – KATALOG och INTERNET

1 x Helsidesannons i katalogen, RIKS
1 x Verksamhetspresentation på Framtid.se i 12 månader
10 x Valfria yrken med länkning till verksamhetspresentation
10 x Valfria veckor med banner på Framtid.se
PRIS: 79.000 kr / år

Distribution av katalogen
Spridning av katalogen görs adresserad direkt hem (unikt) till landets 15-åringar, deras föräldrar samt SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor i slutet av oktober (vecka 43) varje år. Totalt ca. 120.000 exemplar.
Utformning av katalogannons enligt vår standardmall och upprättande av webbpresentation ingår i priset.

FRISTÅENDE DELAR – INTERNET

• Arbetsgivar- / Bransch- / Skolpresentation
Deltagandet innebär att verksamheten presenteras med:
1 x Verksamhetspresentation på Framtid.se i 12 månader
10 x Valfria yrken med länkning till verksamhetspresentation
10 x Valfria veckor med banner
PRIS:  Från 3.000 kr / månad* – beroende på antal yrken
*Första perioden 12 månader sedan löpande med 3 månaders uppsägningstid.

• Certifierad och kvalitetssäkrad yrkes-/branschpresentation för bredare rekryteringsunderlag
Deltagandet innebär att företaget/branschen/skolan kvalitetssäkrar en yrkesbeskrivning och får därmed exklusiv exponering (värdskap) vid just detta yrke/bransch. Vi uppdaterar informationen löpande gällande de förutsättningar som gäller för yrket/branschen. Här skapas tydlig och kvalitetssäkrad exponering mot yrken/branscher som önskar bredare rekryteringsunderlag inför framtida kompetensförsörjning.
PRIS: Från 1.500 kr / yrke och månad*
*Första perioden 12 månader sedan löpande med 3 månaders uppsägningstid.

• Sponsrat reportage / Native annonsering
I vissa fall kan vi erbjuda möjlighet för annonsörer att skapa egna reportage som publiceras på Framtid.se. Vi har restriktioner kring ämnesområden och innehåll. Reportaget skall tillföra nytta för våra besökare och ämnet skall ligga inom ramen för arbetsmarknad och kompetensutveckling.
PRIS: Lämnas vid förfrågan.
Skicka ett intresse-mail till [email protected] så berättar vi mer om villkoren för sponsrat reportage, bransch eller yrke.

Alla priser anges exklusive moms.

Framtid.se på Facebook

http://www.facebook.com/Framtid.se

[custom-facebook-feed id=Framtid.se num=5]

Fokus på framtidens utbildningsmodell!

Efterfrågan på Yrkeshögskoleutbildning ökar och succén är given – drygt 85% av studenterna har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning.

Fokus på YH

YHGuiden.se är en renodlad guide som presenterar intressanta Yrkeshögskoleutbildningar i hela landet. 

Målgrupp

Webbsidan vänder sig till unga och vuxna på väg att välja vidareutbildning, yrke och karriär.

 

 

Annonsera på YHGuiden.se

YrkeshögskoleGuiden har 100% fokus på fördelarna med YH som utbildningsform samt att presentera enskilda YH-anordnares utbildningar.

PRESENTERA ERA UTBILDNINGAR!

YHGuiden.se
Presententation på YHGuiden.se (katalogen är pausad tills vidare) innebär att era utbildningar visas med all fakta såsom t ex. text, bild, ansöknings-, start-/sluttider, länkar, filmspelare, intresseanmälan, kontaktformulär, länkar, webbreportage etc. på YHGuiden.se. Webbsidan har 100% fokus på YH och här presenteras drygt 1.000 YH-utbildningar över hela landet.

…och Framtid.se
Komplettera er presentation på YHGuiden.se med extra synlighet på Framtid.se.
Framtid.se presenterar över 2.000 olika yrken, tillsammans med företag och branscher. Webbsidan har idag ca. 5 miljoner besök och över 33 miljoner sidvisningar varje år. Under avdelningen “Studier” på Framtid.se kan ni tydliggöra ert varumärke som YH-anordnare och även presentera en samlad bild av ert utbildningsutbud. Dessutom görs en koppling mellan era utbildningar och beskrivning av yrket som utbildningen leder till.

PRISER

WEBBDELTAGANDE I ETT ÅR – YHGuiden.se

1-3 utbildningar              9 900 kr/utb./år*
Vid fler än 3 utbildningar lämnas offert.

* Webbdeltagande på YHGuiden.se gäller per utbildning/ort och innebär att ni presenteras både som anordnare samt med tillhörade utbildning/ar enligt nedan punktlista.
Deltagande gäller i ett år, mellan 1 februari – 31 januari.

• beskrivande text/bilder
• kontaktuppgifter / länkar
• restplatsmarkering
• branschsymboler < 3 st/utb.
• ansökningslänk
• LIA-företag
• öppna hus
• kursdatum
• dolda sökord
• filmspelare
• webbreportage
• inlog + 100% service!

WEBBDELTAGANDE I ETT ÅR – Framtid.se / Studier

1-3 utbildningar              6 900 kr/utb./år*
Vid fler än 3 utbildningar lämnas offert.

* Pris för Framtid.se enligt ovan förutsätter deltagande även på YHGuiden.se
Webbdeltagande på Framtid.se gäller per utbildning/ort och innebär att ni presenteras både som anordnare samt med tillhörade utbildning/ar.
Deltagande gäller i ett år, mellan 1 februari – 31 januari.

Prislista till höger i bild.

Alla priser anges exklusive moms.

YrkeshögskoleGuiden på Facebook

http://www.facebook.com/YrkeshogskoleGuiden

[custom-facebook-feed id=YrkeshogskoleGuiden num=5]

Plattform för SYV, med eleven i centrum!

Med FrågaSYV.se skapar vi förutsättningar för ökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar!

FrågaSYV.se

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens. Vi har därför skapat en webbaserad plattform som skapar möjlighet till utökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar. FrågaSYV.se kompletterar den vägledning som ges i skolan och ökar därmed förutsättningarna att göra väl underbyggda val inför framtiden.

FrågaSYV.se finns i dagsläget i två användarnivåer. Dels som publik webbsida, där besökare öppet kan ställa frågor till våra SYV:ar, och dels som slutet skolabonnemang. Inom abonnemanget erbjuds öppen eller sluten kommunikation mellan SYV och elev/föräldrar, dokumentarkiv med tester och övningsuppgifter och tidsbokning för personligt samtal mellan elev och SYV.

Vägledning på entreprenad

Framtidsutveckling kan erbjuda hjälp med vägledning på entreprenad för skolor (ej enskilda samtal med privatpersoner). Tjänsten innebär att vi tillhandahåller examinerade vägledare som stöttar med svar på era elevers frågor, via FrågaSYV.se. FrågaSYV.se-systemet används som komplement till det personliga elev-mötet, som sker med studie- och yrkesvägledare som redan finns på skolan.

Hör av er för mer information och ett förutsättningslöst möte.

Abonnemang

Abonnemang erbjuds som webbaserad tjänst till studie- och yrkesvägledare på skolor och vägledningscenter, för effektiv, mätbar och kvalitetssäkrad kommunikation mellan SYV och användare.
Vi kan även erbjuda stöd-SYV för hjälp att besvara era elevers vägledningsfrågor, men då lämnas separat offert. Hör av er på [email protected] för mer information och prisuppgift!

ABONNEMANG FÖR SKOLOR OCH KOMMUNER

• Privata meddelanden med Fråga/Svar (chatt) mellan SYV och Elev/Förälder

• Nätverk för SYV inom FrågaSYV.se

• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.

• Tidsbokning hos SYV för personlig genomgång/samtal med Elev

• Lokala seminarier

Hör gärna av dig på [email protected] vid intresse så lämnar vi mer information om prisuppgift samt ev. presentation.

Fråga SYV.se på Facebook