Vi skapar förutsättningar för väl grundade val av studier och yrke.

Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, organisationer och myndigheter att kommunicera budskap om studie- och yrkesval gentemot unga människor.

Jobba hos oss!

Framtidsutveckling växer på nya marknader och vi behöver Din hjälp att möta efterfrågan på våra produkter och tjänster.
Därför söker vi…

Annonssäljare
Du kommer att sälja annonsutrymme i både print och webb, till befintliga och nya kunder.

Som person är du driven och målinriktad och gillar utmaningen i att jobba mot uppsatta mål. Du är en god kommunikatör och kreativ i tanken när det gäller kundnytta. Vi tror att du har några års erfarenhet av liknande arbetet, men det är inget krav.

Vi ser det som en självklarhet att även våra säljare är delaktiga i arbetet med affärsutveckling, för att skapa bästa kundnytta.

Webbredaktör / Projektledare
Du vill ta övergripande ansvar för vår digitala närvaro.

Som person är du mycket noggrann, ambitiös och inspireras av möjligheten att få påverka och ta socialt ansvar. Du är kreativ och kunnig när det gäller analysen hur vi bäst möter de hårda krav som våra besökare och kunder ställer när det gäller framgångsrik kommunikation via webben. Du bör ha någon erfarenhet av motsvarande arbete och förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt.

Vill Du hjälpa oss att skapa förutsättningar för dagens unga att göra väl underbyggda val av utbildning och framtida yrke?

Bra, hör av dig så berättar vi mer!

Om oss

Framtidsutveckling skapar förutsättningar för att göra väl underbyggda studie- och yrkesval, med kunskap om den framtida arbetsmarknadens kompetensbehov. Våra produkter är valda med omsorg och vi utvecklar konceptet kontinuerligt för att leva upp till målgruppens ökade krav.

VÅR VERKSAMHET KÄNNETECKNAS AV:

  • Långsiktiga kundrelationer och professionellt bemötande
  • Hög kunskapsnivå om branschen och dess aktörer.
  • Kompetensstyrd organisation
  • Lyhördhet
  • Produkter med hög kvalitet, väl anpassade till målgruppen
  • Vara den självklara vägledaren inför studie- och yrkesval.

Säkraste sättet att nå landets niondeklassare inför gymnasievalet!

Vår målsättning är att skapa bästa möjliga presentation av Er gymnasieskola/utbildningar gentemot landets årskurs 9-elever och deras föräldrar.

Katalogen

Sedan 1993 har GymnasieGuiden presenterat fakta, inspiration, reportage och information om hundratals gymnasieskolor och utbildningar i Sverige till landets gymnasieväljare. Katalogen skickas i mitten av oktober direkt hem till årskurs 9-elever, föräldrar samt till SYV på landets Högstadie- och Gymnasieskolor i ca. 100.000 exemplar.

Gymnasieguiden.se

Er gymnasieskola presenteras med text, bildspel, program, inriktningar, profiler, öppet hus, FB-länk, filmspelare, webreportage m.m. Elever söker lätt fram intressanta skolor/utbildningar i vår pedagogiska sökmotor.

Läs GymnasieGuiden online här

 

Annonsera i GymnasieGuiden

Annonsering erbjuds som kombination av Katalog + Webbpresentation.

GymnasieGuiden – katalog och webbsida, skickas sedan 1993 direkt hem till landets 15-åringar, deras föräldrar samt till SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor i totalt 100.000 exemplar.

GymnasieGuiden ger garanterad spridning till hela målgruppen via katalogen och möjligheten att söka på specifika utbildningar och skolor via GymnasieGuiden.se

GymnasieGuiden är en mycket väletablerad, populär och pålitlig kommunikationskanal som innehåller allt man behöver veta inför gymnasievalet!

RIKS

Helsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  56 900 kr
Halvsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  36 900 kr

REGIONAL

Helsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  34 900 kr
Halvsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  25 900 kr

RIKS – katalogannons med spridning hem till alla 15-åringar i landet.
REGIONAL – katalogannons med spridning i del av landet (Mellersta, Södra, Västra eller Norra Sverige)

*Webbdeltagande innebär presentation med text, bilder, program, inriktningar och profiler, FaceBook-koppling, öppet hus, filmspelare, webbreportage, karta osv. Deltagande gäller i ett år, mellan oktober-september.

Annonsutformning enligt vår standardmall ingår i priset.

Alla priser anges exklusive moms.

GymnasieGuiden på Facebook

www.facebook.com/GymnasieGuiden

Bättre matchning mellan utbildning och framtida yrkesval.

Framtid.se skickas direkt hem till landets åk. 9-elever på hösten och hem till sista-års-eleverna på gymnasiet under våren. Den når totalt ca. 215 000 unga vuxna varje år, när de gör sina viktigaste val i livet. Katalogen skickas även till SYV på Högstadie- och Gymnasieskolor.

Syftet är att koppla ett utbildningsval till kunskap om ett framtida yrkesval. Många unga väljer idag utbildning med okunskap om vilket yrke som en viss utbildning leder till eller om det finns behov av denna kompetens på framtidens arbetsmarknad eller inte.

Framtid.se hjälper företag/organisationer/myndigheter att nå ut till unga människor och deras föräldrar med budskap om vilka kompetenser som efterfrågas på framtidens arbetsmarknad, därmed ges förutsättningar för bättre matchning mellan utbildningsval och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Läs Framtid online här.

Annonsera i Framtid.se

Annonsering erbjuds som kombination av Katalog + Webbpresentation.

RIKS – deltagande i två utgåvor (15- och 19-åringar).

Uppslag i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  110 000 kr
Helsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  65 000 kr

REGIONAL – deltagande i två utgåvor (15- och 19-åringar).

Uppslag i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  59 000 kr
Helsida i Katalog + Webbdeltagande* i ett år  39 000 kr


RIKS
 – katalogannons med spridning direkt hem till ca. 215.000 mottagare i hela landet.
REGIONAL – katalogannons med spridning i del av landet (Mellersta, Södra, Västra eller Norra Sverige)

 *Webbdeltagande innebär att ert företag presenteras med beskrivande text, bild, yrkeskopplingar, logotype etc.

Annonsutformning enligt vår standardmall ingår i priset.

Alla priser anges exklusive moms.

Framtid.se på Facebook

http://www.facebook.com/Framtid.se

Fokus på framtidens utbildningsmodell!

Efterfrågan på Yrkeshögskoleutbildning ökar och succén är given – cirka 85% av studenterna har jobb eller driver eget företag inom ett halvår efter avslutad utbildning (gäller KY).

Fokus på YH

Katalogen och Webbsidan är en renodlad guide som presenterar intressanta Yrkeshögskoleutbildningar i hela landet. YrekeshögskoleGuiden innehåller dessutom inspirerande reportage som ger läsaren en tydlig bild av fördelarna med denna eftergymnasiala utbildningsform.

 

Målgrupp

Katalogen / Webben vänder sig till sistaårs-elever på gymnasiet och unga vuxna på väg att välja vidareutbildning, yrke och karriär.

Distribution

Katalogen skickas direkt hem till alla sistaårs-elever på gymnasiet (19 åringar) samt till landets arbetsförmedlingar, infotek, komvux, folkhögskolor, gymnasieskolor och bibliotek i ca. 150.000 exemplar. www.yhguiden.se – fullt fokus på YH med pedagogisk sökmotor och tydliga presentationer för att hitta rätt utbildning.

 

Annonsform

Annonsutformning enligt vår tydliga standardmall ingår i priset.

Läs YrkeshögskoleGuiden online här.

 

Annonsera i YrkeshögskoleGuiden

YrkeshögskoleGuiden har 100% fokus på fördelarna med YH som utbildningsform samt att presentera enskilda YH-anordnares utbildningar.

KATALOGEN

Skickas direkt hem till landets sista-års-elever på gymnasiet, landets arbetsförmedlingar, komvux, lärcenter, infotek och folkhögskolor.
Upplaga:  150 000 exemplar.

Redaktionell del beskriver fördelarna med utbildningsformen, tillsammans med fakta och inspiration. Utbildningsdel presenterar hundratals yrkeshögskoleutbildningar och anordnare.

INTERNET

Utbildningarna presenteras på yhguiden.se med komplett information och ansökningslänk.

Enkel sökfunktion med branschområde, startdatum, fritext etc.

PRESENTERA ERA UTBILDNINGAR!

Deltagande i YrkeshögskoleGuiden innebär utbildningspresentation i katalogen och på yhguiden.se.

Varje utbildning ges en egen annons i katalogen, sorterad på branschområde. Utbildningen visas även på www.yhguiden.se, med branschsök, koppling till LIA-företag och ansökan.

Prislista till höger i bild.
Alla priser anges exklusive moms.

 

YrkeshögskoleGuiden på Facebook

http://www.facebook.com/YrkeshogskoleGuiden

Plattform för SYV med eleven i centrum!

Med FrågaSYV.se skapar vi förutsättningar för ökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar!

FrågaSYV.se

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens. FRÅGASYV.se är en webbaserad plattform som skapar förutsättningar för utökad dialog mellan SYV, elever och föräldrar.

FrågaSYV.se finns i dagsläget i två användarnivåer. Dels som publik webbsida, där besökare öppet kan ställa frågor till våra SYV:ar, och dels som slutet skolabonnemang. Inom abonnemanget erbjuds öppen eller sluten kommunikation mellan SYV och elev/föräldrar, dokumentarkiv med tester och övningsuppgifter och tidsbokning för personligt samtal mellan elev och SYV.

Vägledning på entreprenad

Framtidsutveckling erbjuder även vägledning på entreprenad. Tjänsten innebär att vi tillhandahåller examinerade vägledare på plats i skolan för informationsgenomgång, personliga vägledningssamtal, administration av valblanketter etc. FrågaSYV.se-systemet används som komplement till den personliga närvaron, för att erbjuda svar på frågor som ställs utanför skoltid. FrågaSYV.se ger även skolan möjlighet att kontrollera så att alla elever erbjuds studie- och yrkesvägledning i den omfattning som behövs och är önskvärd, eleven ges därmed möjlighet att göra väl underbyggt val!

Framtidsutveckling hjälper idag ett flertal grund- och gymnasieskolor med komplett vägledningsuppdrag eller som förstärkt komplement till den egna vägledaren.
Hör av er för mer information och ett förutsättningslöst möte.

Abonnemang

Abonnemang erbjuds som webbaserad tjänst till studie- och yrkesvägledare på skolor och vägledningscenter, för effektiv, mätbar och kvalitetssäkrad kommunikation mellan SYV och användare.
Vi erbjuder även SYV på plats (entreprenad) men då lämnas separat offert, hör av er!

ABONNEMANG FÖR SKOLOR OCH KOMMUNER

• Sluten Fråga/Svar mellan SYV Elev/Förälder

• Nätverk för SYV

• Dokumentarkiv med programplaner, tester, övningsuppgifter etc.

• Tidsbokning för personlig genomgång/samtal

• Lokala seminarier

ABONNEMANGSKOSTNAD: 150 kr per elev och år*

SUPPORT OCH UNDERHÅLL: 2 500 kr/år

*Vid stora installationer lämnar vi gärna offert.

Alla priser anges exklusive moms.